Programacións didácticas

Acordeón

Canto

Corda Fretada

Corda Pulsada

Fundamentos de composición

Linguaxe Musical

Música Antiga

Música de Cámara, Conxunto e Agrupacións

Percusión

Piano

Vento Madeira

Vento Metal

Itinerarios

Optativas