Secretaría virtual

Instancia Xeral

Dende este enlace podes descargar o modelo de Instancia Xeral para solicitar ou expoñer o que precises. Unha vez cuberto pode ser entregado na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén o podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal).

Descarga aquí o modelo de instancia xeral

 

Solicitude de oínte

Dende esta páxina podes descargar o modelo de solicitude para asistir de oínte a algunha das aulas que se imparten no conservatorio. Unha vez cuberta pode ser entregada na propia secretaría do centro, ou se o prefires tamén a podes enviar por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal).

Descarga aquí o modelo de solicitude de oínte

Solicitude de cambio de grupo

Descarga aquí o modelo de solicitude de cambio de grupo

Solicitude de cambio de profesor

Descarga aquí o modelo de solicitude de cambio de profesor

Solicitude de praza vacante

Descarga aquí o modelo de solicitude de praza vacante

Renuncia de matrícula

Descarga aquí o modelo de renuncia de matrícula

Xustificante de faltas de asistencia

No seguinte enlace atoparás un modelo de xustificación de faltas de asistencia. Recorda que as faltas deben ser xustificadas a cada un dos profesores

Descarga aquí o xustificante de faltas de asistencia