Grao Elemental

Materias que se cursan durante o Grao Elemental:

Materia Curso
1º Grao Elemental 2º Grao Elemental 3º Grao Elemental 4º Grao Elemental
Instrumento 60 minutos 60 minutos 60 minutos 60 minutos
Linguaxe Musical 120 minutos 120 minutos 120 minutos 120 minutos
Educación Auditiva e Vocal 60 minutos 60 minutos 60 minutos 60 minutos