Xustificante faltas de asistencia

No seguinte enlace atoparás un modelo de xustificación de faltas de asistencia. Recorda que as faltas deben ser xustificadas a cada un dos profesores

Xustifación faltas de asistencia