Axenda de curso

MARZO, ABRIL, MAIO e XUÑO DE 2024

 

Xornadas de Portas Abertas

-Do 22 ao 26 de abril en horario de tarde

 

Probas de acceso ao primeiro curso (Elemental e Profesional)

-Publicación de criterios: finais do mes de marzo

-Publicación de vacantes: 12 de abril

-Preinscripción ás probas: do 15 de abril ao 3 de maio (online)

-Probas de acceso:

1º Grao Elemental: 12 e 13 de xuño

1º Grao Profesional: 7, 10 e 11 de xuño

 

 

Probas de acceso a outros cursos, agás primeiro curso (de 2º a 6º)

-Preinscripción e solicitude de praza: do 15 de abril ao 3 de maio

-Probas de acceso: entre o 14 e o 19 de xuño

 

Traslados de matrícula

-Envio de solicitudes de traslado: do 15 de maio ao 15 de xuño.

-Unha vez tratadas nos órganos pertinentes, se resolverán as solicitudes de matrícula viva no Consello Escolar que terá lugar a finais de xuño, e se procederá a avisar ao alumnado que obtivese praza.

 

Avaliación final (convocatoria ordinaria)

-Fin da actividade lectiva: luns 3 de xuño

-Entrega de cualificacións: día 6.

-Matrícula:  (mediante Centrosnet) entre o 7 e 21 de xuño, segundo datas que se publicarán nesta web

*Alumnado de 6º de grao profesional e  de 2º de Bacharelato: avaliación e notas o 13 de maio

 

 

Alumnado con materias pendentes (convocatorio extraordinaria)

-Exames extraordinarios (recuperacións): entre o 20 e o 25 de xuño, segundo o calendario que sairá publicado na web.

–Entrega de cualificacións: día 26

-Matrícula: entre o 26 e o 28 de xuño (mediante Centrosnet)