Grao Profesional

Cadro das materias do Grao Profesional:

Acordeón, Piano e Clave Canto
Materia
Curso
Instrumento
1
1
1
1
1
1
Linguaxe Musical
2
2
Harmonía
2
2
Análise
2
2
Coro
1
1
1
1
1
1
Conxunto
1
1
1
1
Música de Cámara
1
1
Novas Tecnoloxías aplicadas á Música
1
Historia da Música
2
2
Acompañamento
1
1
1
Itinerario
1
Optativa
1
total horas (40 HORAS)
5
5
6
8
8
8
Materia
Curso
Instrumento
1
1
1
1
1
1
Linguaxe Musical
2
2
Harmonía
2
2
Análise
2
2
Coro
1
1
Música de Cámara
1
1
1
1
Idiomas aplicados ao Canto
1,5
1,5
1
1
1,5
1,5
Historia da Música
2
2
Piano Complementario
0,5
0,5
0,5
0,5
Itinerario
1
Optativa
1
total horas (40 HORAS)
5,5
5,5
5,5
7,5
8
8

 

Corda Pulsada Vento Metal, Vento Madeira, Corda e Percusión
Materia
Curso
Instrumento
1
1
1
1
1
1
Linguaxe Musical
2
2
Harmonía
2
2
Análise
2
2
Coro
1
1
1
1
1
1
Conxunto
1
1
1
1
Música de Cámara
1
1
Novas Tecnoloxías
1
Piano Complementario
0,5
0,5
0,5
0,5
Historia da Música
2
2
Acompañamento
0,5
0,5
Itinerario 1
Optativa 1
total horas (40 HORAS) 5 5 6,5 7,5 8 8
Materia
Curso
Instrumento
1
1
1
1
1
1
Linguaxe Musical
2
2
Harmonía
2
2
Análise
2
2
Orquestra ou Banda
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Conxunto
1
1
Música de Cámara
1
1
Novas Tecnoloxías
1
Piano Complementario
0,5
0,5
0,5
0,5
Historia da Música
2
2
Itinerario 1
Optativa 1
total horas (40 HORAS) 5,5 5,5 6 7 8 8

 

Frauta de Bico e Viola da Gamba
Materia
Curso
Instrumento
1
1
1
1
1
1
Linguaxe Musical
2
2
Harmonía
2
2
Análise
2
2
Coro
1
1
1
1
1
1
Conxunto
1
1
1,5
1,5
Música de Cámara
1
1
Novas Tecnoloxías
1
Piano Complementario
0,5
0,5
0,5
0,5
Historia da Música
2
2
Itinerario 1
Optativa 1
total horas (40 HORAS) 5 5 7 8 7,5 7,5