Acceso a 1º grao elemental

 

Prazos e datas de interese: 

Información xeral sobre o grao elemental: Ver aquí

 

 

OFERTA DE PRAZAS e INSCRITOS

Podedes consultar a oferta de prazas e o número de inscritos en cada especialidade no seguinte enlace: prazas ofertadas e inscritos

 

 

TRIBUNAIS E LISTA DE INSCRITOS

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Elemental realizaranse entre o 7 e o 14 de xuño. Podedes consultar o listado dos aspirantes inscritos clicando no seguinte enlace: lista de inscritos

A información relativa aos tribunais están no seguinte enlace: Tribunais de Grao Elemental

 

 

CRITERIOS E INFORMACIÓN sobre a realización das probas

Grao Elemental:  Criterios de acceso actualizados

 

 

PREINSCRICIÓN

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 15 de abril  ao 3 de maio de 2024.

A preinscrición realizarase de xeito online (seguindo os pasos detallados no seguinte apartado). Pero ningunha inscrición será válida ata que sexa enviada á secretaría do centro xunto coa documentación requerida dentro do prazo (ata o 3 de maio ás 14 horas).

*A documentación será enviada por correo electrónico ao seguinte  enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal,   ou entregada presencialmente na secretaría (de 9 a 14h), dentro do prazo establecido (ata o 3 de maio ás 14 horas). 

 

PASOS PARA REALIZAR A PREINSCRICIÓN ÁS PROBAS DE 1º:

1) Acceder ao enlace de preinscrición: PREINSCRICIÓN (do 15 de abril ao 3 de maio)

2) Encher a folla de inscrición cos datos requeridos.

3) Imprimir ou descargar o resgardo de preinscrición e envialo, xunto co resto de documentación, antes das 14 horas do 3 de maio ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante.

Tamén poderá entregarse presencialmente na secretaría do centro (horario: de 9 a 14h)

 

A documentación a enviar é a seguinte:

-Copia da solicitude

-Copia do DNI

Calquera petición ou información que se considere relevante (xustificada documentalmente), deberá entregarse a través da seguinte instancia ( enlace á instancia) ,xunto co formulario de matrícula