Premios Fin de Grao

Neste apartado da páxina web poderedes encontrar toda a información relativa aos premios de fin de grao e ás matrículas de honra.

 

Criterios xerais para a obtención do premio fin de grao e as matrículas de honra: Criterios para a obtención do PFG e MH

 

Datas de inscripción e realización dos premios fin de grao do curso 2021/2022:

A inscipción farase depois da entrega de notas do 6º curso (finais do mes de maio)

Os premios non se realizarán despois do 10 de xuño de 2022