LISTAXES DE GRAO ELEMENTAL: HORARIOS

 

  • Linguaxe musical: 2 clases á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo.
  • Educación auditiva e vocal: 1 clase á semana de 1 h de duración. Consultar os listados máis abaixo.
  • Instrumento: 1 clase individual á semana de 1 h de duración (o horario asignarase nas presentacións que terán lugar nos primeiros días de setembro, segundo o calendario que se publicará nesta web.

 

 

LISTAS DEFINITIVAS: Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal

(consultar horarios de ambas materias)

(aulas e profesores provisionais, pendentes do nomeamento do profesorado do curso 2024-2025)

 

1º CURSO:

Listado de LINGUAXE MUSICAL:  Pinchar aquí

Listado de EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL:  Pinchar aquí

 

2º CURSO:

Listado de LINGUAXE MUSICAL:  Pinchar aquí

Listado de EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL:  Pinchar aquí

 

3º CURSO:

Listado de LINGUAXE MUSICAL:  Pinchar aquí

Listado de EDUCACIÓN AUDITIVA E VOCAL:  Pinchar aquí

 

4º CURSO

(un mesmo grupo para as dúas materias):

Listado de LINGUAXE MUSICAL + EAV:  Pinchar aquí

 

 

Resumo cadro de horarios de clase (grupos por curso):  Resumo cadro horario

 

Outras actividades complementarias (non obrigatorias): Ver aquí

 

 

 

CAMBIOS DE GRUPO:

Prazo para peticións de cambio de grupo:  O prazo para solicitar cambios dos listados provisionais rematou o luns 8 de xullo (ás 14h).

 

Para solicitar un cambio de grupo deberán cubrir un impreso de solicitude de cambio de grupo que poderán descargar no seguinte enlace:   Pinchar aquí

Os cambios deberán estar motivados aportando documentación xustificativa do motivo do cambio, sempre que sexa posible.

Unha vez cuberto o impreso poderán entregalo na secretaría do centro (horario de 9:30 a 14h) ou envialo ao enderezo electrónico do centro (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal). Data límite de recepción de e-mails: luns 8 de xullo ás 14h.

 

Resolución dos cambios: Os listados definitivos (cos cambios concedidos no seu caso) publicaranse o mércores 10 de xullo a partir das 14h nesta mesma web.

 

IMPORTANTE:

Os cambios nun grupo de Linguaxe Musical (LM) implica o cambio tamén no grupo de Educación Auditiva e Vocal (EAV) 

 

 

ASIGNACIÓN DO PROFESOR DE INSTRUMENTO: 

 

Poderedes consultar o/a profesor/a de instrumento que tedes asignado o día 6 de setembro.

 

 

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA DO PROFESOR DE INSTRUMENTO

 

As horas dispoñibles de cada profesor de instrumento poderedes consultalas nesta páxina o día 6 de setembro.

 

PRESENTACIÓNS DE INSTRUMENTO (GRAO ELEMENTAL): 

 

A presentación de instrumento é o momento en que se elixe o horario individual de instrumento co profesor correspondente.

Podedes consultar as normas para as presentacións no seguinte enlace:  enlace ás normas

No curso 2024-2025 a presentación do grao elemental será o  luns, 9 de setembro, ás 17 horas segundo o calendario de aulas que publicaremos en setembro.

 

– As presentacións das materias colectivas non instrumentais (Linguaxe musical e Educación Aud. e Vocal)  realizaranse na primeira clase ordinaria.

 

Nota Importante: Para a elección dos horarios seguiranse o criterios de prelación que se teñen aprobado e publicado. Podedes consultar dita información no seguinte enlace:  Pinchar aquí

 

 

INICIO DAS CLASES PREVISTO:   MÉRCORES, 11 DE SETEMBRO