LISTAXES DE GRAO PROFESIONAL: HORARIOS

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións*:  enlace

Profesorado e aulas provisionais, pendentes dos nomeamentos do novos docentes.

*Para consultar as materias por curso de cada instrumento ver o Plan de estudos aquí

 

 

LISTAS DEFINITIVAS: 

(pinchar no nome da materia)

 

1º CURSO:  Linguaxe Musical 1º

 

2º CURSO:  Linguaxe Musical 2º

 

3º CURSO:  Harmonía 3º  –  Novas Tecnoloxías 3º

 

4º CURSO:  Harmonía 4º–  Historia da Música 4º

5º CURSO:  Análise 5º –  Historia da Música 5º

 

6º CURSO:  Análise 6º–  Itinerarios 6º –  Optativas 6º

 

 

LISTADOS DAS AGRUPACIÓNS:

 

Orquestra/Banda( Corda, Vento madeira, Vento metal, percusión ): Pinchar aquí

Coro (Acordeón, Canto, Clave, Frauta de bico, Guitarra, ICPRB, Piano e Viola da gamba):  Pinchar aquí

 

 

 

CAMBIOS DE GRUPO:

Prazo para peticións de cambio de grupo:  O prazo para solicitar cambios dos listados provisionais rematou o luns 8 de xullo (ás 14h).

 

Para solicitar un cambio de grupo deberán cubrir un impreso de solicitude de cambio de grupo que poderán descargar no seguinte enlace:   Pinchar aquí

Os cambios deberán estar motivados aportando documentación xustificativa do motivo do cambio, sempre que sexa posible.

Unha vez cuberto o impreso poderán entregalo na secretaría do centro (horario de 9:30 a 14h) ou envialo ao enderezo electrónico do centro (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal). Data límite de recepción de e-mails: luns 8 de xullo ás 14h.

 

Resolución dos cambios: Os listados definitivos (cos cambios concedidos no seu caso) publicaranse o mércores 10 de xullo a partir das 14h nesta mesma web.

 

 

 

LISTADOS DAS RESTANTES MATERIAS: (Publicación o día 6 de setembro)   

Se tes as materias de conxunto ou cámara poderedes consultar o nome do teu profesor/a e o teu grupo nos seguintes enlaces:

Conxunto(1º e 2º de Corda, Percusión, Vento Madeira e Vento Metal, e de 1º a 4º do resto das especialidades)

Música de Cámara (3º a 4º de Canto, 5º e 6º do resto das especialidades)

 

 

ASIGNACIÓN DO PROFESOR DE INSTRUMENTO e outras materias instrumentais:

(Publicación o día 6 de  setembro) 

 

INSTRUMENTO:

–> LISTADO ALFABÉTICO DE ALUMNOS CO CORRESPONDENTE PROFESOR/A DE INSTRUMENTO (sairá publicado en setembro)

 

PIANO COMPLEMENTARIO:

Se tes a materia de piano complementario (é dicir de 3º a 6º, agas acordeón, clave e piano) poderedes consultar o nome do voso profesor/a

 

 

REPENTIZACIÓN:

Se tes a materia de repentización e acompañamento (de 4º a 6º de acordeón, clave e piano e de 5º a 6º de ICPRB e guitarra) poderedes consultar o nome do voso profesor/a

 

 

CADROS DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA DO PROFESORADO (ORDEADOS POR INSTRUMENTO):

Poderedes consultar as horas dispoñibles do profesorado de instrumento no enlace que se publicará o día 6 de setembro.

 

 

PRESENTACIÓNS DE INSTRUMENTO E OUTRAS MATERIAS INSTRUMENTAIS (GRAO PROFESIONAL): 

A presentación de instrumento é o momento en que se elixe o horario individual de instrumento co profesor correspondente.

Podedes consultar as normas para as presentacións no seguinte enlace:  enlace ás normas

No curso 2024-2025 as presentacións do grao profesional serán os  días 9 e 10 de setembro, segundo o calendario que publicaremos en setembro: (Ver aquí resumo)

 

– As presentacións das materias colectivas non instrumentais, así como bandas, orquestras, coros e ensembles realizaranse na primeira clase ordinaria.

 

Nota Importante: Para a elección dos horarios seguiranse o criterios de prelación que se teñen aprobado e publicado. Podedes consultar dita información no seguinte enlace:  Pinchar aquí

 

 

 

                                     INICIO DAS CLASES PREVISTO: LUNS 11 DE SETEMBRO       

 

–> Resumo cadro de horarios de clase e agrupacións:  enlace

*Para consultar as materias por curso de cada instrumento ver o Plan de estudos aquí