SOLICITUDE DO TÍTULO DE GRAO PROFESIONAL

 

Os alumnos que rematedes o sexto curso tedes que solicitar o título do grao profesional. Para iso tedes que enviar ao centro, o antes posible, a seguinte documentación:

 

1. Resgardo da taxa: Achégase un titorial para realizar o pago: Ver aquí

2. IMPRESO DE SOLICITUDE DO TITULODescargar aquí

3. Copia do DNI

4. No caso de ter algunha exención no pago da taxa (familia numerosa, discapacidade,….) copia da xustificación.

 

Tedes que enviar toda a documentación ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

 

Unha vez recibidas as solicitudes elaboraremos os certificados da nota media que poderedes recoller na conserxería do centro.