Premio Fin de Grao

Os alumnos que rematen o 6º curso de Grao Profesional cunha cualificación media de 8 no dito, cando menos, pode solicitar participar na proba de Premio de Fin de Grao.

 

Criterios xerais para a obtención do premio fin de grao e as matrículas de honra: Criterios para a obtención do PFG e MH

 

 

CALENDARIO DOS PREMIOS DE FIN DE GRAO 23-24

Podedes consultar  información sobre as datas do proceso no seguinte enlace:  enlace ás datas

 

TRIBUNAIS PREMIO DE FIN DE GRAO

 

IMPORTANTE: Debido a causas de forza maior o tribunal de Premio de Fin de Grao na especialidade de Clarinete queda aprazado para o vindeiro 26 de xuño. Podedes consultar o tribunal no seguinte enlace: Tribunal clarinete correxido

 

Podedes consultar os tribunais do Premio de Fin de Grao coas datas e horas concretas no seguinte enlace: Tribunais de Premio Fin Grao

 

LISTADO DE OBRAS

Podedes consultar o listado de obras definitivo para o PFG 2024 no seguinte enlace: lista de obras definitiva

 

No caso de que solicitedes a inclusión dalgunha obra no listado de obras de libre elección, podedes facelo entre o 13 e o 16 de maio (ata as 14h), mediante unha solicitude que podedes entregar na secretaría ou enviar ao cmus.pontevedra@edu.xunta.gal (achegamos o modelo:  instancia_xeral )

 

LISTADO DE INSCRITOS

Podedes consultar o listado definitivo de inscritos no seguinte enlace: lista definitiva inscritos

 

 

INFORMACIÓN E CRITERIOS DE VALORACIÓN DA PROBA DO PREMIO DE FIN DE GRAO

O aspirante deberá  interpretar un programa dunha duración mínima de 30 minutos. Das obras ou movementos interpretados unha é obrigada e outras serán elexidas entre un listado de obras de libre elección.

Tedes a información pormenorizada sobre a proba e os criterios mínimos de valoración no seguinte enlace:  enlace a información e criterios

 

INSCRICIÓN AO PREMIO DE FIN DE GRAO

O prazo para solicitar participar no premio de Fin de Grao 23-24 é do 13 ao 16 de maio (ata as 14h).

Para realizar a inscrición debedes cubrir a seguinte documentación:

Estos documentos debedes entregalos na secretaría do centro (en horario de mañá) ou ben envialos por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal).