CMQ / O CMUS Manuel Quiroga, en InnovArt’24 (18/4/2024)

[18/4/2024] O CMUS Manuel Quiroga participou en Innovart’24, o gran evento de promoción das ensinanzas artísticas, de idiomas e deportivas, organizado pola Consellería de Educación, que se celebrou na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, os días 18 e 19 de abril.

Orquestra Infantil na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela