Calendario Exames: Fundamentos

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN CURSO 2023/2024

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 9 de MAIO de 2024

 

HORARIOS DAS PROBAS DE RECUPERACIÓN DO ALUMNADO DE 6º G.P. E 2º BACHARELATO CON TRIMESTRES SUSPENSOS E DE TODA A MATERIA por imposibilidade de aplicación axeitada da avaliación continua a causa da non asitencia durante o curso : Ver  aquí