Acceso a 1º grao profesional

RESULTADOS das probas de acceso:

Os resultados das probas de acceso ao grao profesional pódense consultar no seguinte enlace:  Enlace aos resultados

prazo de reclamacións será do 12 ao 18 de xuño (ás 14 horas) entregando o seguinte impreso: Descargar modelo

 

*Os aspirantes que se atopen en situación de Lista de espera poderán ser chamados a finais deste mes, no caso de existiren prazas dispoñibles.

 

 

Matrícula do alumnado admitido (1º profesional): 19 e 20 de xuño

Os alumnos que superaran a proba de acceso e obtiveran praza poderán facer efectiva a matrícula seguindo os seguintes pasos:

1º.- Leer estas instrucións:  INSTRUCIÓNS

2º.- Cubrir o seguinte impreso de matrícula: IMPRESO

2º.- Cubrir e asinar a autorización de uso de imaxes: Autorización

3º.- Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no seguinte titorial: TITORIAL

(só no caso de fraccionar o pago da matrícula, deberedes tamén cumprimentar este outro impreso: impreso_2ºprazo)

4º.- Entregar a documentación, preferentemente por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal), poñendo no asunto “Matrícula: nome do alumno” ou presencialmente na secretaría do centro entre as 9 e as 14h.

5º.- Cumprimentar enquisa de horarios. Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES no seguinte enlace: Enquisa Horarios Profesional

 

Podedes consultar INFORMACIÓN XERAL sobre o 1º curso de GRAO PROFESIONAL no seguinte enlace:  INFORMACIÓN

 

 

Prazos e datas de interese no procedemento de ACCESO AO GRAO PROFESIONAL:

Información xeral sobre o grao profesional: Ver aquí

 

Calendario do procedemento de acceso: Consultar aquí

 

 

 

OFERTA DE PRAZAS e NÚMERO DE INSCRITOS

Podedes consultar a oferta de prazas o os inscritos en cada especialidade no seguinte enlace: Táboa de prazas ofertadas e inscritos

 

 

 

DATAS DAS PROBAS: TRIBUNAIS

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Profesional realizaranse os días  7, 10 e 11 de xuño.

Segundo o seguinte CALENDARIO DE TRIBUNAIS: Consultar aquí as datas e horarios por especialidade

 

IMPORTANTE:  Os/as aspirantes deberán presentarse en chamamento único na data e hora correspondente a cada un dos tribunais e deberán levar o DNI ou documento fidedigno de identificación.

 

 

CRITERIOS E INFORMACIÓN sobre a realización das probas (actualizadas)

Grao Profesional: Parte de Linguaxe Musical Parte Instrumental

*Ver aquí un exemplo de cada unha das partes do exame da parte de linguaxe musical (na proba, as partes de ritmo, entoación e teoría constarán de máis exercicios de dificultade similar) 

 

IMPORTANTE: Todas as probas de acceso, a excepción do ingreso a 1º G.E., serán gravadas, polo que será necesario entregar xunto co formulario de inscripción o seguinte consentimento: Ver impreso aquí 

PREINSCRICIÓN

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Profesionais de Música será do 15 de abril  ao 3 de maio de 2024.

A preinscrición realizarase de xeito online. Pero ningunha inscrición será válida ata que sexa enviada ou entregada na secretaría do centro xunto coa documentación requerida dentro do prazo (ata o 3 de maio ás 14 horas).

*A documentación será enviada por correo electrónico ou entregada presencialmente na secretaría ( de 9 a 14 horas) dentro do prazo establecido (ata o 3 de maio ás 14 horas). 

 

PASOS PARA REALIZAR A PREINSCRICIÓN ÁS PROBAS DE 1º:

1) Acceder ao enlace de preinscrición: PREINSCRICIÓN (do 15 de abril ao 3 de maio)

2) Encher a folla de inscrición cos datos requeridos.

3) Imprimir ou descargar o resgardo de preinscrición e envialo, xunto co resto de documentación, antes das 14 horas do 3 de maio ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante. Tamén se poderá entregar presencialmente na secretaría do centro en horario de 9 a 14 horas.

 

A documentación a achegar é a seguinte:

-Copia da solicitude

-Copia do DNI

-Resgardo das taxas, só no caso do grao profesional. Para realizar o pago das taxas debedes seguir este titorial: Acceso profesional

– Autorización para a gravación de imaxes: Ver impreso aquí 

 

Calquera petición ou información que se considere relevante (xustificada documentalmente), deberá entregarse a través da seguinte instancia (enlace á instancia) ,xunto co formulario de matrícula