Acceso a 1º grao elemental

 

RESULTADO DAS PROBAS DE ACCESO A 1ºGE

 

No seguinte enlace podedes consultar a cualificación dos tribunais de acceso que se levaron a cabo o 12 e 13 de xuño:  enlace

 

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS: do 14 ao 20 de xuño (ás 14h) , segundo o seguinte  modelo (ver aquí)

 

ALUMNOS EN LISTA DE ESPERA (L.E.):  Os alumnos que se atopen en L.E. poderán ser chamados durante o mes de xuño no caso de que queden prazas vacantes no seu instrumento.

 

VACANTES DE 2º OPCIÓN:

No caso de non resulte chamado pola súa lista de espera poderá optar ás prazas vacantes  que resten noutras especialidades. A elección dunha destas prazas implica a renuncia automática á posición na lista de agarda na especialidade pola que optara na proba de acceso. Esta elección realizarase nun acto no auditorio de Conservatorio que terá lugar previsiblemente a finais do mes de xuño .

IMPORTANTE:  O acto de elección de vacantes de 2ª opción terá lugar o 28 de xuño ás 20h no auditorio do noso centro.

*Podedes consultar a orde da lista de agarda no seguinte enlace: Lista de espera 1º grao elemental

LISTADO DE VACANTES OFERTADAS (2ª opción)

Podedes consultar as vacantes ofertadas por cada especialidade na seguinte Táboa de prazas ofertadas

 

 

MATRÍCULA DO ALUMNADO ADMITIDO (1º Grao Elemental)

 

O alumnado admitido fará a matrícula no seguinte PRAZO DE MATRÍCULA: do 21 ao 24 de xuño e seguindo os seguintes pasos:

 

1º.- Leer estas instrucións:  INSTRUCIÓNS

2º.- Cubrir o seguinte impreso de matrícula: IMPRESO

2º.- Cubrir e asinar a autorización de uso de imaxes: Autorización

3º.- Realizar o pago. Seguindo os pasos que se mostran no seguinte titorial: TITORIAL

(só no caso de fraccionar o pago da matrícula, deberedes tamén cumprimentar este outro impreso: impreso_2ºprazo)

4º.- Entregar a documentación, preferentemente por correo electrónico (cmus.pontevedra@edu.xunta.gal), poñendo no asunto “Matrícula: nome do alumno” ou presencialmente na secretaría do centro entre as 9 e as 14h.

5º.- Cumprimentar enquisa de horarios. Para a elaboración de horarios é importante que cumprimentedes unha enquisa sobre o horarios que cursen no colexio ou IES no seguinte enlace: Enquisa Horarios Elemental (Pinchar aquí)

 

Podedes consultar INFORMACIÓN XERAL sobre o 1º curso de GRAO ELEMENTAL no seguinte enlace:  INFORMACIÓN

 

Prazos e datas de interese: 

Información xeral sobre o grao elemental: Ver aquí

 

Calendario do procedemento de acceso: Consultar aquí

 

OFERTA DE PRAZAS e INSCRITOS

Podedes consultar a oferta de prazas e o número de inscritos en cada especialidade no seguinte enlace: prazas ofertadas e inscritos

 

 

TRIBUNAIS E LISTA DE INSCRITOS

As probas de acceso ao 1º curso do Grao Elemental realizaranse entre o 7 e o 14 de xuño. Podedes consultar o listado dos aspirantes inscritos clicando no seguinte enlace: lista de inscritos

A información relativa aos tribunais están no seguinte enlace: Tribunais de Grao Elemental

 

 

CRITERIOS E INFORMACIÓN sobre a realización das probas

Grao Elemental:  Criterios de acceso actualizados

 

 

PREINSCRICIÓN

O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais e Profesionais de Música será do 15 de abril  ao 3 de maio de 2024.

A preinscrición realizarase de xeito online (seguindo os pasos detallados no seguinte apartado). Pero ningunha inscrición será válida ata que sexa enviada á secretaría do centro xunto coa documentación requerida dentro do prazo (ata o 3 de maio ás 14 horas).

*A documentación será enviada por correo electrónico ao seguinte  enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal,   ou entregada presencialmente na secretaría (de 9 a 14h), dentro do prazo establecido (ata o 3 de maio ás 14 horas). 

 

PASOS PARA REALIZAR A PREINSCRICIÓN ÁS PROBAS DE 1º:

1) Acceder ao enlace de preinscrición: PREINSCRICIÓN (do 15 de abril ao 3 de maio)

2) Encher a folla de inscrición cos datos requeridos.

3) Imprimir ou descargar o resgardo de preinscrición e envialo, xunto co resto de documentación, antes das 14 horas do 3 de maio ao enderezo: cmus.pontevedra@edu.xunta.gal

No asunto da mensaxe debedes facer constar a palaba “Acceso” e o nome do aspirante.

Tamén poderá entregarse presencialmente na secretaría do centro (horario: de 9 a 14h)

 

A documentación a enviar é a seguinte:

-Copia da solicitude

-Copia do DNI

Calquera petición ou información que se considere relevante (xustificada documentalmente), deberá entregarse a través da seguinte instancia ( enlace á instancia) ,xunto co formulario de matrícula